HANES

BUCHER CityCat V20

BUCHER Municipal predstavuje novú vlajkovú loď v kategórii zametačov s objemom zásobníka 2 m³. Úplne nová generácia CityCat V20 je teraz dostupná v štyroch modeloch, v dvoch hmotnostných kategóriách, vždy s dieselovým alebo plne elektrickým pohonom.


Výkonný svahový nosič RoboMAX nájde uplatnenie v najťažších podmienkach

ROBOMAX: DIAĽKOVO RIADENÝ MULTIFUNKČNÝ NOSIČ NÁRADIA, REVOLUČNÉ RIEŠENIE PRE VAŠU PRÁCU VO SVAHU SE SKLONOM AŽ 50°

Diaľkovo riadený multifukčný nosič nástrojov RoboMAX v porovnaní s konkurenciou vyniká skvelou ovládateľnosťou a schopnosťou zdolávať takmer akýkoľvek terén. Jeho robustné spracovanie, premyslená technológia a variabilita pracovného využitia ho radí k úplnej svetovej špičke v segmente pracovných strojov.

Pracuje tam, kam sa  iný nedostanú

RoboMAX sa dostane do miest, kam sa ostatné stroje aninepriblížia. Na rozdiel od samojazdných strojov s vodičom môže RoboMAX, vďakazníženému ťažisku, pracovať vo svahu až s 50° sklonom, a to vo všetkýchsmeroch. Diaľkovo ovládanie navyše úplne eliminuje riziko úrazu v prípadeprevrátenia stroja.

Kde všade je možnéRoboMAX využiť:

- Údržba v okolí cestných komunikácií a diaľničných násypov
- Údržba obecných pozemkov a rozľahlých trávnatých plôch
- Údržba v okolí vodných ciest a tokov v rámci protipovodňových opatrení
- Údržba v okolí železničných násypov
- Údržba v ťažko dostupných miestach (lesné plochy, horské oblasti)
- Údržba lokalít so zvýšeným rizikom (vojenské priestory,             strelnice,priemyselné areály)
- Manipulácia s nákladom v horšie prístupných či inak pre človeka   nevhodných lokalitách
- Zimná údržba plôch areálov a ich príjazdových ciest

RoboMAX: multifunkčnýpomocník pre najobtiažnejšie úlohy a celoročné využitie

RoboMAX je diaľkovo riadený stroj, ktorý dokáže niesťaž 10 druhov náradia, a môže vykonávať prácu bez ohľadu na prostredie i ročnéobdobie. RoboMAX vie niesť rôzne druhy mulčovacích hláv, rotačnú kosačku, žaciulištu, frézu na pne, nakladač, rozprašovač, plotostrih, obracačku sena, snehovúradlicu, snehovú frézu a ďalšie príslušenstvo. RoboMAX vďaka tomu zastaneširokú škálu pracovných činností, čo umožňuje maximálne využitie stroja arýchlu návratnosť investície na jeho obstaranie.

Typy pásov pre extrémnupriľnavosť

·        Štandardné gumové pásy pre mierne svahy

·        Gumové pásy so zvýšeným vzorom pre ťažký terén

·        Oceľové pásy s rovným alebo „V“ vzorom

Stroje RoboMAX pracujú veľmi často v prašnom a znečistenomprostredí, a preto sú vybavené systémom FLEXXAIRE, ktorý v prípadepotreby automaticky odfukuje usadeniny a čistí tak filter od nečistôt. Vďakatejto technológii bola dosianutá znížená spotreba pohonných hmôt o 6 % (testy amerania urobila univerzita Nuertingen v Nemecku).

Diaľkové ovládanie:komfort a bezpečnosť

Intuitívne a prekvapivo ľahké diaľkové ovládanieRoboMAX je jednoduché a jeho zvládnutie vyžaduje len krátké zaškolenie. Preobsluhu stroja navyše nie je potrebný vodičský a ani strojný preukaz.. Pomocoujoystickov na diaľkovom ovládači je možné meniť rýchlosť a smer jazdy a výškunástrojovej hlavy. Ďalej je možné nastaviť citlivosť regulácie rýchlosti a riadeniatak, aby zodpovedala požiadavkám obsluhy a obtiažnosti terénu.RoboMAX jevybavený aj kontrolnym systémom ktorý upozorňuje na nutné prevádzkové úkony,kontroly stavu stroja alebo pravidelnú servisnú údržbu.

Bezpečnosť obsluhy na prvom mieste

Výhodou diaľkovo ovládaného nosiča náradia RoboMAXoproti samojazdným strojom s vodičom je skutočnosť, že dosah ovládača umožňuje obsluhezvoliť si také stanovisko, z ktoré úplné eliminuje riziko úrazu v prípadeprevrátenia stroja.